Działkowa 14b, 05-092 Łomianki

zdjecie tlo

Pogrzeby wyznaniowe

Jedną z największych oznak szacunku w stosunku do drugiego człowieka jest uszanowanie jego poglądów, a w sposób szczególny jego wiary. Dlatego tak ważne jest, aby w dniu pogrzebu ceremonia pogrzebowa odbyła się w obrządku religijnym, które Zmarły wyznawał za życia.

Pogrzeby religijne

Dom pogrzebowy Ameno w Łomiankach dba o to, aby każdy człowiek mógł zostać pochowany jak najgodniej. Dlatego kaplica pogrzebowa, którą posiadamy, zawsze przygotowana jest zgodnie z tradycjami danej religii. W Sali pożegnań umieszcza się odpowiednie symbole, które podkreślają religijny charakter uroczystość pogrzebu wyznaniowego.

W trosce o sprawny i bezpieczny przebieg ceremonii żałobnej Zakład Pogrzebowy Ameno z Łomianek oferuje transport uczestników pogrzebu oraz osoby duchownej ze świątyni na cmentarz, gdzie ma odbyć się pochówek. 

wyznaniowy pogrzeb