Działkowa 14b, 05-092 Łomianki

zdjecie tlo

Prace cmentarne Kiełpin

Informujemy Państwa, że firma Ameno od 1 września 2021 świadczy usługę w zakresie kopania, murowania i sprzedaży grobów na terenie Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 20. Oprócz sprawowania obowiązków polegających na nadzorze nad przestrzeganiem regulaminu cmentarza, odpowiedzialni jesteśmy również za usługi związane z kopaniem grobów ziemnych oraz wykonywaniem grobów murowanych.

Nasz zakład pogrzebowy świadczy usługi cmentarne również na innych cmentarzach, jeśli uzyska na takie prace zgodę zarządcy danej nekropolii.

Zakres prac

Przez prace cmentarne wykonywane przez Zakład Ameno rozumie się m.in.:

– organizację pochówku do grobu ziemnego,
– organizację pochówku do grobu murowanego,
– otwieranie i zamykanie nagrobków,
– asystę grabarską przy osobie przewodniczącej ceremonii pogrzebowej.

prace cmentarne