Działkowa 14b, 05-092 Łomianki

zdjecie tlo

Przygotowanie Zmarłego

W zakładzie pogrzebowym Ameno zabiegi z kosmetyki pośmiertnej i sanitarnego przygotowania zmarłego do pogrzebu wykonują specjaliści Jarosław Falaciński i Marcin Dudkiewicz. Osobami odpowiedzialnymi za zabieg tanatopraksji są certyfikowany technik balsamista Artur Habowski oraz inż. Dominik Siwek.

Balsamiści

Artur Habowski — wieloletni balsamista, którego doświadczenie potwierdza uzyskanie tytułu technika balsamacji według zasad i nauk Francuskiego Instytutu Tanatopraksji oraz liczne certyfikaty z tanatologii ogólnej, tanatokosmetologii i wizażu pośmiertnego oraz rekonstrukcji zwłok.

Inż. Dominik Siwek — laborant sekcyjny oraz balsamista z wieloletnim doświadczeniem w pracy na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał dyplom Brytyjskiego Instytutu Balsamacji (British Institute of Embalmers). Jest również członkiem Stowarzyszenia Laborantów Technicznych pracujących na Uniwersytetach Medycznych (Institute of Anatomical Sciences).